Family & Friends

Samen delen in geloof

Wat brengt 2020?

Nieuwsbrief:  Deel jouw Geloof

Beste lezer,

2019 is inmiddels bijna voorbij en een nieuw jaar ligt voor ons. Zo’n jaarovergang kenmerkt zich vaak door gemengde gevoelens van vreugde en verdriet en is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk. In Jeremia 29:11 staat het volgende:

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Een prachtige belofte die Hij ons geeft in dit leven en waar we ons aan vast mogen klampen, ook voor de dingen die gaan gebeuren in 2020 en die voor ons op dit moment nog verborgen zijn.

2019 was voor ons als team van Family & Friends een heel bijzonder jaar. Wat begon als een verlangen om mensen samen te brengen om elkaar te bemoedigen, samen Hem groot te maken en te bouwen aan Zijn Koninkrijk, werd dat – in alle eenvoud – werkelijkheid op 30 november j.l.  In de aanloop naar dat moment mochten we sterk Zijn zegen en ondersteunende hand ervaren.

Dankbaarheid past ons als we terugkijken op dat moment. Dankbaarheid voor de mogelijkheden, middelen en een enthousiast team van mensen die hun tijd en energie hier in willen steken.

Zoals al gecommuniceerd is de volgende Family & Friends avond gepland op 1 februari a.s. Nadat we de vorige avond en organisatie hebben geëvalueerd, hebben we een paar wijzigingen aangebracht. Een belangrijke wijziging is dat we niet meer om 20.00 uur starten maar om 19.30 uur. We willen daarmee eerder kunnen stoppen, maar tegelijkertijd ook meer mogelijkheid geven om nog na te praten voor hen die dat willen.

Hoe de invulling voor 2020 verder zal zijn is op dit moment nog onduidelijk. Als we Zijn leiding blijven ervaren om door te gaan dan zullen we proberen hier vorm en inhoud aan te geven. Ook jij kunt een bijdrage hier aan leveren door mee te bidden dat deze avonden tot zegen mogen zijn en opbouw van Zijn koninkrijk.

We hopen je te zien op 1 februari a.s. en hopen dat je anderen meebrengt, niet omdat we veel mensen willen, maar het zou fijn zijn als er mensen komen met een hongerig hart die bemoedigd mogen worden. Bij twijfel of je zo iemand vraagt, altijd doen! Als wij uitstappen in geloof, kan Hij het zegenen.

We wensen je alvast een gezegend 2020 toe.

In Hem verbonden en met hartelijke groet.

Team Family & Friends

Plaats een reactie