Family & Friends

Samen delen in geloof

Vertrouwen een kwestie van kennen

Beste lezers, We leven op dit moment in een gekke wereld. Het corona virus domineert op alle fronten het nieuws. Afgelopen zaterdag zou er weer een editie van Family & Friends zijn, echter vanwege de beperkingen die ons allemaal zijn opgelegd kon dit helaas niet door gaan. Hier en daar komt er wel wat versoepeling, maar voor grote groepen blijft voorzichtigheid geboden. Aan de andere kant draait de ideeën molen op dit moment op volle toeren en we hopen dan ook dat we binnenkort met iets moois kunnen komen. 

Covid-19 domineert al tijden lang het nieuws. Inmiddels bepaalt het behoorlijk ons dagelijks leven. Waar de een al helemaal gewend is aan het “nieuwe normaal” geeft dat voor de ander alleen maar onrust. De één is bang om ziek te worden terwijl de ander bang is voor wat er allemaal nog gaat komen. Sommige mensen hebben geen energie meer en hebben de moed niet meer om dingen op te pakken, alsof ze lamgeslagen zijn. Dat is Iets wat ik ook wel herken. Afgelopen periode lees ik veel in mijn bijbel en bid ik veel. Ik weet dat er in de hemel geen stress is over wat er nu gebeurt. Hij heeft alles in zijn hand. Dat geeft mij enorm veel rust. 

In 2018 heb ik op een bijzondere manier mogen ontdekken dat God een plan met mijn leven heeft. Ik heb mijn hart aan God gegeven en ben vervuld met de Heilige Geest. Sinds die tijd ben ik mijn bijbel op een totaal andere manier gaan lezen. Hoe meer ik in de bijbel lees hoe meer ik ontdek van Gods liefde voor mij en voor de wereld.  Zo las ik afgelopen week een gedeelte in Filippenzen 4: vers 6 en 7. Daar staat het volgende geschreven: “Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.”

Ik ben eens verder gaan zoeken over hetgeen er in de bijbel geschreven staat over angst of bang zijn. Het viel me hierbij op dat angst in de bijbel vaak samenhangt met vertrouwen en dat God bij je is wanneer je het moeilijk hebt. Vertrouwen hebben is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Vertrouwen is vaak een kwestie van kennen. Ik werk zelf veel met mensen en daarbij is kennen en vertrouwen min of meer onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je zou kunnen stellen dat je iemand pas kan vertrouwen wanneer je deze kent. Wanneer je iemand één keer hebt gesproken of eens in het jaar per ongeluk tegen komt, kun je niet zeggen dat je iemand kent. Regelmatig contact is de sleutel tot kennen en vertrouwen. Zo is het eigenlijk ook met het geloofsleven. Je kunt pas zeggen dat je God persoonlijk kent en vertrouwt op het moment dat je regelmatig contact met Hem hebt. Vertrouw je helemaal toe aan Hem en Hij zal je rust geven. Ik zou je daarom willen oproepen dicht bij Hem te blijven en Hem te vertrouwen. Ik bid jullie dan ook alle kracht en de nabijheid van God toe. Ik wil je hierin graag bemoedigen met de woorden uit Jozua 1 vers 9 “Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.” En dat wat in  1 Petrus 5 vers 7 staat  Vertrouw op Hem op God als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.

Samen één en eensgezind. 
Er ontstaan allerlei mooie initiatieven om bijvoorbeeld samen te gaan zingen zoals onlangs hier in de wijk gebeurde. Sluit je aan en doe mee als er gevraagd wordt om gebed, bid voor elkaar en met elkaar. Vertel aan zoveel mogelijk mensen dat Jezus de enige is die redt. Jezus alleen. Laten we vertrouwen op de genezende kracht van een wereldwijd gebed. Wees niet bang maar vertrouw met heel je hart op de Heer. In Jesaja 41 vers 10 staat “Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.” Weet dat er in de hemel geen stress is over wat er nu gebeurt. Hij heeft alles in zijn hand. God zegen en nabijheid in deze moeilijke en onzekere tijd

Plaats een reactie