Family & Friends

Samen delen in geloof

Dankbaar en bemoedigend

Nieuwsbrief: Deel jouw Geloof

Beste lezer,

We zijn 2020 gestart met een prachtige avond op 1 februari 2020. Het was bemoedigend om te zien hoeveel mensen het belangrijk vinden om hun geloof met elkaar te delen en verhalen te horen van anderen, waar Hij zichtbaar aanwezig was in hun leven, op welke wijze dan ook.

In Romeinen 10:9 staat een prachtige tekst die ons aanmoedigt om niet alleen met ons hart in Hem te geloven, maar ook van Zijn goedheid te delen.

‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.’

Ook nu weer past ons dankbaarheid als we terugkijken. Dankbaarheid voor de mogelijkheden, middelen en een enthousiast team van mensen die hun tijd en energie hier in willen steken.

Zoals inmiddels aangekondigd zijn we voornemens om op 16 mei a.s. een volgende Family & Friends avond te organiseren. We willen vooral de mensen die al eerder geweest zijn aanmoedigen om eens iemand mee te vragen die nog niet heel bewust met het geloof bezig is. Juist voor deze doelgroep willen we graag een open avond creëren zonder druk, waarin mensen ontspannen kunnen proeven aan het geloof door verhalen van anderen en door middel van het zingen van aansprekende liederen. 

Hoe de invulling voor 2020 verder zal zijn is op dit moment nog onduidelijk. Als we Zijn leiding blijven ervaren om door te gaan dan zullen we proberen hier op de juiste wijze vorm en inhoud aan te geven. Natuurlijk zijn we aan het nadenken over mogelijkheden na de zomervakantie om te kijken of nieuwe avonden haalbaar zijn, zowel financieel als organisatorisch. Er komt veel kijken bij de organisatie en we zijn afhankelijk van de inzet van een behoorlijke groep vrijwilligers en natuurlijk voldoende financiële middelen.

Ook jij kunt een bijdrage hier aan leveren door mee te bidden voor Zijn leiding en dat Hij zal voorzien in datgene wat noodzakelijk is en dat deze avonden tot zegen mogen zijn en tot opbouw van Zijn koninkrijk.

Mocht je vragen hebben of ideeën, of ons financieel willen steunen, laat het ons dan weten. Dat geldt ook als je op de volgende Family & Friends avond graag een lied gezongen wilt hebben waarbij je iets wilt delen, gebed nodig hebt of gewoon met iemand wilt spreken.

Veel zegen en met hartelijke groet en tot 16 mei.

Team Family & Friends

Plaats een reactie