Family & Friends

Samen delen in geloof

ANBI

ANBI-publicaties
Stichting Gospel Factory handelend onder de naam Family & Friends is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateursgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Gegevens

  • Naam: Family & Friends
  • Rechtspersoon: Stichting Gospel Factory
  • Adres: Mossel 4 8271 KN IJsselmuiden
  • Tel. 06-22219729
  • E-mail: info@gospelfactory.nl
  • RSIN/fiscaal nummer: (855191211)
  • IBAN: NL45 ABNA 0489 9513 09
  • KvK: 63334364

Doelstelling
Family & Friends is een initiatief ontstaan in 2019. Het is een periodiek terugkerend evenement waarin mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het evangelie van Jezus Christus. Family & Friends organiseert bijeenkomsten waarin ze door middel van de bijbel, muziek en persoonlijke getuigenissen mensen op een interactieve manier wil bemoedigen en opbouwen. De organisatie weet zich afhankelijk van God en wil zich laten leiden door zijn Heilige Geest. Ze vertrouwt er daarom ook op dat Hij de avonden leidt en de juiste mensen bij elkaar brengt. Family & Friends is niet gebonden aan leeftijd of specifieke doelgroep. Iedereen die God zoekt is welkom.

De organisatie bestaat uit een team vrijwilligers die helpt met praktische zaken rondom de bijeenkomsten. Denk hierbij aan opbouwers en afbrekers, beeld en geluidsmensen, catering, ontvangstcomité, nazorg etc.

De activiteiten die Family & Friends organiseert bestaan veelal uit informeel georganiseerde bijeenkomsten. Hieruit kunnen activiteiten voortvloeien. Te denken valt aan nazorg waarin we mensen begeleiden die hulp zoeken in hun geestelijk leven. Het meewerken aan een kerkdienst of ander christelijk evenement.

Bestuur
De actuele samenstelling van bestuur is.

Voorzitter – Willem de Jager
Secretaris – Wichert-Jan Koopman
Penningmeester – Hilbért Steen Redeker

Beloningsbeleid
Vrijwilligers inclusief bestuursleden ontvangen geen salaris of inkomen, maar kunnen aantoonbaar gemaakte onkosten declareren mits vooraf overeengekomen en voorzien van een deugdelijke specificatie.

Hoofdpunten beleidsplan
Family & Friends wil Gods wil zoeken en wil daarnaar leven. Ze wil beschikbaar zijn voor God en wil graag met mensen samenwerken die hun leven ook zo invullen om vervolgens samen mensen te bereiken die openstaan voor een kennismaking met God. Door de bijeenkomsten wil Family & Friends het delen van geloof door middel van getuigenissen en liederen stimuleren om samen dichter bij het vaderhart van God te komen en te delen in Zijn heerlijkheid.

Financieel verantwoording